Wszyscy radni „za” budżetem

0
54

Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta w roku. Dziś po południu jednogłośnie uchwalony został budżet miasta na 2018 rok oraz ściśle związana z nim Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021. W przyszłym roku do kasy miasta wpłynie rekordowa kwota 173,8 mln zł, z czego aż 37.352.142 zł to wydatki inwestycyjne.

Druga obok budżetu strategiczna uchwała, czyli WPF, wylicza wszystkie projekty inwestycyjne miasta i sposób ich finansowania, a ten w dużej mierze oparty został na dotacjach pozyskanych z EU oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W przyszłym roku z inwestycyjnych 37,4 mln aż 28,2 mln to środki pochodzące ze różnorodnych dotacji.

  • Radni ustalili stawki przyszłorocznych dotacji dla Zakładu Komunikacji Miejskiej i MOSiR. Od stycznia do każdego kilometra przejechanego przez autobusy ZKM, a ma być ich niemal 750 tysięcy, ratusz dopłaci 2,85 zł. Samorząd wziął na siebie także część kosztów funkcjonowania pływalni, korzystania z hal sportowych przy Chopina i Kusocińskiego, a także korzystania z obiektów sportowych przy Warszawskiej 80.
  • Bez uwag przyjęto „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sochaczewa na lata 2018-2021”. Zawiera on opis tego zjawiska, jego formy oraz sposoby przeciwdziałania.
  • Ustalono wykaz wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Chodzi o projekty rozpoczęte, finansowane z budżetu 2017 roku, ale rozliczane ostatecznie do końca czerwca 2018 roku. Na liście znalazło się pięć takich zadań
  • Dokonano kilkudziesięciu drobnych zmian w budżecie aktualizujących plan dochodów i wydatków. Już wiadomo, że np. o 83 tys. mniejsze będą dochody miasta z tytułu użytkowania wieczystego, a o 94 tys. mniejsze wpływy z najmu i dzierżawy. Jednocześnie większe o 98 tys. będą wpływy z podatku transportowego, a o 95 tys. z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto radni wprowadzili do budżetu wyższą o 165,2 tys. zł subwencję oświatową i 200 tys. dodatkowych dochodów wypracowanych przez MOSiR.
  • Radni upoważnili burmistrza do prowadzenia rozmów na temat budowy nowego mostu na rzece Bzurze. Uchwała intencyjna zmierza do opracowania i podpisania przez burmistrza, starostę sochaczewskiego i wójta gminy Sochaczew umowy partnerskiej. Na jej podstawie trzy samorządy (liderem byłby powiat) miałyby najpierw wspólnie zabiegać o pieniądze z zewnątrz i ostatecznie zbudować nową przeprawę przez rzekę.
  • Na sprzedaż wystawiono 57 procent nieruchomości znajdującej się na terenie dawnej bazy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Kochanowskiego. To działka o powierzchni 2226 m2 zabudowana parterowym budynkiem biurowca GS-u o powierzchni użytkowej 456 m2. Miasto jest jej współwłaścicielem w 571/1000.