Wszystko o 500+

0
153

Ponad 3,5 tysiąca dzieci z terenu naszego miasta objętych jest rządowym Programem Rodzina 500 plus. Do Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia sochaczewskiego ratusza miesięcznie wpływa około 40 nowych wniosków o przyznanie świadczeń. Niebawem rozpocznie się przyjmowanie wniosków na kolejny okres wypłat.

Program realizowany jest od kwietnia 2016 roku. Z danych rządu wynika, że tylko w czasie pierwszych dziewięciu miesięcy jego trwania pieniądze trafiły do 3,8 miliona polskich dzieci. W Sochaczewie obecnie do programu 500 plus zakwalifikowało się 2,5 tysiąca rodzin. Budżet na wypłaty w 2017 roku wynosi w naszym mieście blisko 19 mln zł.
Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Warto przypomnieć, że prawo do świadczeń przysługuje na dziecko własne, adoptowane lub znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Wykluczonym z programu można zostać zaledwie w kilku przypadkach: gdy dziecko jest w związku małżeńskim, znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, jest pod opieką zastępczą, dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko bądź na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą.

Jak powiedzieli nam pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM wnioski na kolejny okres będą przyjmowane od 1 sierpnia. Na łamach „Ziemi” informowaliśmy już, że część sochaczewian złożyła dokumenty przed terminem i otrzymali oni odmowę ponieważ poprzednio wydana decyzja nadal obowiązuje. Osoby te będą musiały pofatygować się do ratusza jeszcze raz, tym razem po 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z programu dopełni formalności między 1 a 31 sierpnia, wypłata nastąpi do 31 października tego roku. Gdy wniosek taki złożony zostanie od 1 września do 31 października wypłaty należy się spodziewać do 30 listopada, oczywiście z wyrównaniem – mówi naczelnik wydziału Joanna Kamińska.
Na wyrównanie nie mogą liczyć niestety osoby składające wniosek po raz pierwszy, gdy robią to np. kilka miesięcy po narodzinach dziecka. W takim przypadku liczyć będzie się tylko miesiąc złożenia wniosku, nie data narodzin. Jeżeli chodzi o osoby składające wniosek po raz pierwszy w trakcie trwania roku kalendarzowego, to przysługujące im wypłaty realizowane są na bieżąco. Najczęściej, jeżeli wniosek złożono na początku miesiąca, pod koniec można się spodziewać pieniędzy. Osoby takie muszą jednak pamiętać, że w sierpniu należy powtórzyć procedurę, by być objętym programem przez kolejny rok bez przerw.
Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, za pośrednictwem poczty oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. We wniosku trzeba podać dane rodziców oraz dane dzieci (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany jest numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Rodziny starające się o świadczenie na pierwsze dziecko, oprócz złożenia wniosku, muszą także dostarczyć zaświadczenie potwierdzające osiągane dochody. W zależności od indywidualnej sytuacji osoby gmina może zażądać dodatkowych dokumentów np. potwierdzających wiek dziecka, jego sytuację prawną itp. W niektórych przypadkach wypłaty z programu przysługują również na pierwsze dziecko (zarówno gdy jest ono jedynakiem, jak i gdy ma rodzeństwo). Obowiązuje wtedy kryterium dochodowe wynoszące 800 zł na osobę w rodzinie. Na dziecko niepełnosprawne kryterium jest wyższe – wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w Sochaczewie pobiera ponad 1600 rodzin, w tym blisko tysiąc na pierwsze i jedyne dziecko. (ap)