Wymiana ogrzewania w ZS w Kątach dofinansowana przez WFOŚiGW w Warszawie

0
34

Wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Zespole Szkół w Kątach, w gminie Sochaczew dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 277.694,00 zł.
www.wfosigw.pl

Urząd Gminy Sochaczew