Wyszogród. Ogłoszenie o pracy

0
43

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie zatrudni pracownika socjalnego na zastępstwo.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Planowany termin rozpoczęcia pracy – październik 2016r., zakończenia – luty 2017r.
Osoby zainteresowane zgłaszać się mogą do kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ul. Rębowska 42, codziennie w godzinach przyjęć.

Wyszogród, 3.10.2016 r.

 

kierownik MGOPS w Wyszogrodzie
Grażyna Piotrowska

https://www.wyszogrod.pl/