Wzmacniamy szkolnictwo zawodowe

0
105

Maszyny do szycia, maglownica, manekiny i mnóstwo przyrządów oraz materiałów krawieckich, o takie pomoce dydaktyczne wzbogacił się Zespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Pracownia przedmiotowa została odpowiednio wyposażona w sprzęt niezbędny do nauki projektowania i szycia odzieży, dzięki uprzejmości firmy Aljeka Group.

I choć, w tym roku nie udało się otworzyć tu planowanego technikum odzieżowego, to jednak szkołę, firmę, jak i organ prowadzący łączy wspólna determinacja, by od września 2018 roku ruszyła tu pierwsza klasa w zawodzie technik przemysłu mody. Jak na razie w teresińskim Zespole Szkół odbywają się warsztaty fakultatywne, w których udział bierze grupa uczennic zainteresowanych kreowaniem i tworzeniem przemysłu modowego.

W ubiegły czwartek, 12 października w siedzibie szkoły odbyło się oficjalne przekazanie wspomnianych urządzeń. Umowę na ich użyczenie podpisali Ewa Odolczyk, dyrektor Zespołu Szkół i Jerzy Kaczor, prezes Aljeka Group w obecności wicestarosty sochaczewskiego Tadeusza Głuchowskiego oraz Urszuli Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji.

Wyposażenie pracowni zwiększa szanse uczniów na zdobycie praktycznych umiejętności, potrzebnych w przyszłej pracy.

– Pomysł utworzenia technikum odzieżowego bardzo nam się spodobał. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, jaka łączy szkołę z Grupą Aljeka. I choć nie udało się otworzyć klasy w bieżącym roku szkolnym, najcenniejsze jest to, że ani szkoła, ani firma Aljeka nie zrezygnowały z tego pomysłu. Dzięki pani dyrektor Odolczyk udało się mimo wszystko zorganizować zajęcia w formie fakultatywnej i to jest bardzo ważne w perspektywie rozwoju tego kierunku. Firma wsparła tę ideę poprzez wyposażenie techniczne i stałe dostarczanie materiału do praktycznej nauki zawodu i to jest budujące. Wierzę, że w przyszłym roku technikum rozpocznie swoją działalność. Władze powiatu są zadowolone z waszych działań i współpracy, których efektem jest profesjonalne zaplecze do nauki projektowania i szycia odzieży. Doceniamy upór pani dyrektor w tym zakresie – mówił wicestarosta Tadeusz Głuchowski, podkreślając również ogromną wagę szkolnictwa zawodowego w Polsce. Powiedział, że w Teresinie planowane jest również otwarcie szkoły branżowej I stopnia na kierunku kierowca-mechanik – Obecnie prowadzimy rozmowy z panem Janem Buczkiem, prezesem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na temat współpracy – wyjaśnia wicestarosta.

Pełen optymizmu był też prezes Jerzy Kaczor – Kontynuując myśl wicestarosty, przyznam, że bardzo się cieszę ze współpracy ze szkołą w Teresinie. Liczymy, że właśnie w tym miejscu szkolić się będą przyszli fachowcy, którzy znajdą zatrudnienie w naszej firmie. Stale się rozwijamy i potrzebujemy wykwalifikowanej kadry – mówił obiecując, że to nie koniec doposażenia szkoły w tym zakresie.

Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku Grupa Aljeka i Zespół Szkół w Teresinie nawiązały współpracę na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z technologią odzieży. W tej sprawie podpisano oficjalne porozumienie.

Po wakacjach 2018 roku w szkole ruszy kierunek edukacji – technik przemysłu mody. Kształcenie odbywać się będzie w ramach dwóch kwalifikacji: projektowanie wyrobów odzieżowych, organizacja wytwarzania procesów odzieżowych.

– Absolwenci będą mieli możliwość pracować na przykład w zawodzie kreatora mody. To szkoła i dla dziewcząt i chłopców, dla wszystkich, którzy interesują się modą, odzieżą, najnowszymi trendami, czy też chcących projektować i szyć ubrania – wyjaśnia dyrektor Ewa Odolczyk. Na pytanie, dlaczego akurat taki kierunek, bez zastanowienia odpowiada – Do naszej oferty kształcenia dobieramy kierunki po wcześniejszej gruntowanej analizie rynku pracy, po konsultacjach z pracodawcami i organem prowadzącym, którym jest powiat. Powtarzam zawsze, że naszej szkole zależy, aby nasi uczniowie nie byli w przyszłości beneficjentami Urzędu Pracy jako bezrobotni, a wręcz przeciwnie, byli wysokiej klasy specjalistami i osiągali sukcesy zawodowe. Jestem bardzo wdzięczna w imieniu całej szkolnej społeczności za wsparcie idei utworzenia technikum, jakie otrzymujemy od władz powiatowych, jak również serdecznie dziękuję panu prezesowi Jerzemu Kaczorowi za tak wielką pomoc i przychylność jeśli chodzi o stworzenie warunków dla młodzieży zainteresowanej nauką projektowania i szycia, za organizację pracowni – mówiła dyrektor, podkreślając, że liczy na dalszą współpracę.

Czwartkowe spotkanie w siedzibie szkoły było też świetną okazją do zaprezentowania działalności pracowni, a grupa dziewcząt, która w ramach zajęć pozalekcyjnych nabywa praktyczne umiejętności projektowania i szycia odzieży otrzymała upominki od prezesa Jerzego Kaczora. Warto też wspomnieć, że w wyposażonej w sprzęt dydaktyczny pracowni odbywają się także warsztaty organizowane przez teresiński Zespół Szkół, a dokładnie działającą tu Grupę Nieformalną „Szkolni Liderzy” dla dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych. Są to zajęcia profilowe z cyklu projektu „Zawodowcy na start”, które dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Zaznaczmy, że osoby, które chciałyby podjąć naukę w planowanej od września klasie technikum odzieżowym mogą już teraz przyjść do siedziby Zespołu Szkół znajdującego się w Teresinie przy alei XX-lecia 12, by porozmawiać o ofercie kształcenia placówki, jak również naocznie przekonać się o tym, jak prezentuje się wyposażona przez Grupę Aljeka pracownia.

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie