XLI sesja Rady Gminy Kampinos

0
29

Zapraszamy na XLI sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz z obrad XL Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 16 stycznia 2017 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1)  Uchwała w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

2) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

3) Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski