XLIII sesja Rady Gminy Kampinos

0
28

Serdecznie zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z obrad XLI sesji Rady Gminy z dnia 23 stycznia 2017 r. oraz z obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2017 r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
  5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej- Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Kampinosie

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

4) Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski