XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos

0
39

Informuję, że  w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos odbędzie się XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kampinos.

Proponowany  porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
  • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
  • Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski