XXII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
39

30 sierpnia br. odbyła się XXII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Ewa Kowalak – prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Wyszogród, Joanna Stelmach – dyrektor Oddziału Vistula BS w Wyszogrodzie, Jacek Wiśniewski – pracownik Mazowieckiego Ośrodka Rolniczego, Wojciech Celiński – reprezentujący Spółkę BMC.

Obrady sesji zdominowały tematy związane ze zmianami w systemie oświaty. Ewa Kowalak podczas swojego wystąpienia poinformowała zebranych jakie zmiany w najbliższym czasie nastąpią w systemie oświaty ze szczególnym zwróceniem uwagi na wygaszanie gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018. Powiedziała miedzy innymi o konsekwencjach likwidacji gimnazjum i wprowadzenia szkół powszechnych 8-klasowych. Zdaniem Ewy Kowalak reforma ta będzie dużym wyzwaniem dla samorządów ze względów na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów i ze względów społecznych, gdyż znaczna liczba nauczycieli straci pracę. Zapewniła jednocześnie, że związki zawodowe będą robiły wszystko przy wsparciu samorządów, aby zapowiadaną reformę jeszcze konsultować bądź odsunąć w czasie.
W dalszej części obrad skarbnik Barbara Kopańska poinformowała radnych o kosztach działalności placówek oświatowych z terenu gminy z podziałem na poszczególne szkoły. A następnie głos zabrali dyrektorzy placówek oświatowych i poinformowali o przygotowaniu swoich placówek do nowego roku szkolnego, przeprowadzonych remontach wakacyjnych w szkołach i liczbie uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać do klas pierwszych.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej,
– rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza gminy i miasta Wyszogród.
Obrady zakończył punkt sprawy różne, w którym poruszano tematy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, dowozem dzieci do szkół.

https://www.wyszogrod.pl/