XXIV sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
31

p1240925_male11 października br. odbyła się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród. W obradach uczestniczyli radni, sołtysi, sekretarz GiM Wyszogród Anna Kossakowska, skarbnik Barbara Kopańska. Przewodniczący poinformował obecnych, że sesja została zwołana na wniosek burmistrza gminy i miasta Wyszogród w związku z wystąpieniem marszałka województwa mazowieckiego do Rady Gminy i Miasta z prośbą o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Wyszogród.
Zmiana aglomeracji Wyszogród spowodowana jest wyłączeniem z jej granic miejscowości dotąd nieskanalizowanej tj. Rębowo oraz uaktualnieniem wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM.
W związku z powyższym Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie podjęła uchwałę nr 131/XXIV/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącej likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszogród oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszogród.

https://www.wyszogrod.pl/