XXVIII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
32

27 stycznia odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście.

 

 

Na sesję zaproszono kierownika GDDKiA rejonu w Płońsku Artura Śpiewaka oraz Alicję Morawską- Dobiasz w związku z ostatnio przeprowadzonymi pracami inwestycyjnymi na terenie gminy Wyszogród w ciągu dróg krajowych nr 50 i 62. Burmistrz Jan Boszko w imieniu własnym i społeczności gminy i miasta Wyszogród złożył serdeczne podziękowania Arturowi Śpiewakowi za wykonane prace tj. budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z ulicami Zamieście i Rębowska, a także wykonanie ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej nr 50, które przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa i wizerunku dróg krajowych w odcinkach przebiegających przez teren gminy i miasta Wyszogród.

Na sesję została zaproszona też radna Powiatu Płockiego Jadwiga Milewska, która poinformowała o planowanych inwestycjach powiatu na terenie gminy Wyszogród w roku 2017 w tym utworzeniu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej oraz rozbudowie i modernizacji zespołu szkół, a także odpowiadała na pytania radnych związane z planowanymi na ten rok remontami dróg. Na sesji podjęto również temat dotyczący reformy oświaty i zmian jakie czekają placówki oświatowe na terenie gminy Wyszogród w związku z planowaną reformą.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok,

– przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok,

– określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród,

 wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem części działki o nr ewid. 488 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród,

– przedłużenia umowy najmu nieruchomości mienia gminnego obecnemu najemcy na kolejny okres 5 lat pomieszczenia użytkowego pod sklepik spożywczy w Wyszogrodzie,

– wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną,

– zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r na rok 2017.

Obrady zakończył punkt sprawy różne, w którym poruszano tematy związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków i oświetleniem ulicznym.