XXXII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
68

26 maja br. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Podczas sesji radni gościli między innymi: radną powiatu płockiego Elżbietę Jachimiak, naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Płocku Roberta Kopera, dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonarda Sobieraja, prezesa Remondis Aqua Wyszogród Krzysztofa Cybulskiego, prezesa ZGK Sp. z o.o. Zbigniewa Laskowskiego.

Jako pierwszy z gości o zabranie głosu został poproszony Robert Koper, który udzielił radnym i sołtysom instruktażu praktycznego korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń. Po czym poinformował, że z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny bowiem każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić tylko jedno zagrożenie na dobę. Zwrócił ponadto uwagę, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Kolejnym ważnym punktem sesji była informacja prezesa Remondis Krzysztofa Cybulskiego odnośnie propozycji taryf w opłatach za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków. Krzysztof Cybulski poinformował, że firma wystąpiła z wnioskiem do burmistrza gminy i miasta Wyszogród o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Wyszogród na okres 1.07.2017-31.08.2017 r i dziś uchwała w tej sprawie będzie podejmowana przez radę.

Obrady sesji były też okazją do podziękowań i złożenia gratulacji Januszowi Kulińskiemu za 40 lat pełnienia funkcji sołtysa wsi Wilczkowo.
W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie:
podziału jednostki organizacyjnej „Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie” poprzez wyłączenie Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej i jego włączenie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku z siedzibą w Płocku ul. Tumska 8,

 zmiany Uchwały Nr 121/XXI/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród,

– ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony,

 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.,

– przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wyszogród na okres 1.07.2017- 31.08.2017 r.

– ustalenia wysokości dopłat z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród do ceny 1 mwody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i do ceny 1modprowadzanych ścieków, na rzecz mieszkańców.

.