XXXVI sesja Rady Gminy Kampinos

0
34

Zapraszamy na XXXVI sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2016 r., oraz protokołu z obrad XXXV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 17 października 2016 r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016 r.

7. Informacja wójta oraz przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 2015.

8. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski