XXXVII SESJA RADY GMINY KAMPINOS

0
20

Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2016r.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Kampinos w 2017 roku.
 • Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
 1. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski