XXXVII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród

0
81

6 października 2017 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Małgorzata Majewska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Zdzisław Leszczyński – dyrektor Muzeum w Wyszogrodzie. Obradom przysłuchiwał się Krzysztof Ławniczak ekspert Biura Wojewody Mazowieckiego.

Rada Gminy i Miasta Wyszogród zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad podjęła uchwały w sprawie:

–  podziału samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej i nadania jej statutu.

– zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r na rok 2017,

– udzielenia pomocy finansowej dla województwa mazowieckiego.

Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono XXXVII sesję Rady Gminy.