Z prac Rady Powiatu

0
23

Po raz jedenasty w obecnej kadencji obradowała Rada Powiatu w Sochaczewie. Podczas sesji, jaka odbyła się we wtorek 27 października br. podjęto uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie.

Ponadto wprowadzono uchwałą zmiany w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jak również ustalenie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Zebrani wysłuchali też informacji Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, którą przedstawił wicestarosta Tadeusz Głuchowski. Przypomnijmy, że Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Zespół Szkół im. Jarosław Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół w Teresinie, Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie.

W dalszej części obrad starosta Jolanta Gonta, a zaraz potem Andrzej Kierzkowski przewodniczący Rady Powiatu, zaprezentowali informacje na temat złożonych oświadczeniach majątkowych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie