Zakochaj się w Wiśle

0
125

Gmina i Miasto Wyszogród zaprasza do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”. Projekt został zrealizowany dzięki Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”.

Wszystkie filmy są ogólnodostępne na serwisie internetowym YouTube.
Szczegółowa tematyka poszczególnych filmów promujących dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki Wisły realizowanych w ramach ww. cyklu:

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo”
Promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy;

https://www.youtube.com/watch?v=MC7aQkCPVho

II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie”
Żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady;

https://www.youtube.com/watch?v=UtA-gDeX7MM

III film promocyjny pt. „Wisła Walory edukacyjne, w szczególności krajoznawcze”
– prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych;

https://www.youtube.com/watch?v=UNEEtbKk2CU

IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie”
Wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły;

https://www.youtube.com/watch?v=NdATuAZOIio