Zakończenie Roku Cichociemnych

0
48

4425_dsc0911

W roku 2016 mija 75 rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych do okupowanej Polski. W celu upamiętnienia tego wydarzenia rok 2016 na mocy uchwały sejmu został ustanowiony Rokiem Cichociemnych. Z tej racji, że rok ten dobiega końca, należy podkreślić, że obfitował on w szereg uroczystości, których celem było przypomnienie zarówno samych postaci i losów cichociemnych spadochroniarzy, jak i działalności tych bohaterów oraz ich odwagi.

Działania cichociemnych, żołnierzy szkolonych poza granicami Polski polegały na nawiązaniu łączności z krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzanie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Była to działalność konspiracyjna w najwyższym stopniu narażająca skoczków na utratę życia, zarówno podczas samego zrzutu, jak w wyniku dalszej działalności.

Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich – spadochroniarzy skierowano do innych okupowanych krajów w Europie.

W Rok Cichociemnych wpisało się lokalne wydarzenie z 20 maja 2016 roku, które  poświęcone było obchodom 25 rocznicy nadania szkole w Brzozowie Starym imienia Żołnierzy AK Cichociemnych. Upamiętniało ono także 75 rocznicę zrzutu ekipy „Jacket” w okolice Brzozowa. 28 grudnia 1941 roku pomyłkowo została ona zrzucona na las Paulinka – Wszeliwy. Tym samym, losy 6 cichociemnych na trwałe wpisały się w wojenną historię gminy Iłów.

W dniu 18 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie Roku Cichociemnych, które zwieńczyła gala w Teatrze Polskim. Pierwsza części uroczystości pomyślana była jako okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz wystąpień: Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM oraz dr. Bogdana Rowińskiego – Prezesa Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Część drugą gali wypełnił koncert z udziałem Łukasza Krupińskiego, który wykonał na fortepianie utwory: Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Maurycego Ravela i Georga Gershwina. Z kolei w interpretacji aktora Dariusza Jakubowskiego licznie zgromadzona publiczność usłyszała fragmenty wspomnień, zapisków i listów pozostawionych przez żołnierzy cichociemnych.

W wydarzeniu uczestniczyła grupa mieszkańców Brzozowa oraz przyjaciele i sympatycy szkoły im. Żołnierzy AK Cichociemnych. Dyrektor tej placówki za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o cichociemnych został odznaczony medalem „Pro Patria”.