Zapraszamy na sesję Rady Miasta

0
45

31 stycznia, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej UM rozpocznie się XXII sesja Rady Miasta. W programie znalazło się siedemnaście uchwał dotyczących m.in. zmian w tegorocznym budżecie, stawek za wodę i ścieki na kolejny rok, porozumienia z gminą Kampinos, która chce korzystać z usług sochaczewskiego ZKM.

Tego dnia radni:

  • podzielą 1,5 mln zł na kilka nowych projektów drogowych, tj. asfaltowanie ulic osiedlowych, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
  • ostatecznie potwierdzą udział miasta w przebudowie powiatowej ulicy Trojanowskiej. W tym roku ma zostać kompleksowo wyremontowany jej najbardziej zniszczony odcinek między al. 600-lecia a ulicą Łąkową. Na Trojanowską powiat otrzyma 2,6 mln zł rządowego dofinansowania, jednak dotacja to 50 procent kosztów. Resztę wyłoży miasto (1.480.000 zł) i powiat (1.136.000 zł).
  • przyjmą pakiet uchwał dostosowujących sochaczewski system oświaty do zmian, jakie wejdą w życie we wrześniu 2017 roku, związanych z wygaszaniem gimnazjów i tworzeniem ośmioklasowych szkół podstawowych.
  • ustalą stawki opłat za wodę i ścieki na okres: marzec 2017 – luty 2018 (pozostaną na tym samym poziomie), oraz powierzą spółce ZWiK sprawowanie opieki nad miejską siecią kanalizacji deszczowej. Za czyszczenie, konserwowanie, bieżące remonty deszczówki zakład otrzyma w tym roku 125.000 zł.
  • przyjmą Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2017-2023.
  • uchwalą roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji stałych Rady Miasta.
  • zdecydują o zakupie kilku działek w rejonie ul. Żyrardowskiej, przeznaczonych pod budowę drogi oraz o sprzedaży 38-metrowego lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 5.