Zapraszamy na XXV sesję

0
46

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta, przebudowa ulic 15 Sierpnia i Licealnej, budowa chodników w Chodakowie, wykup mieszkań za 1 procent przez seniorów i rodziny objęte programem 500 Plus, to tylko niektóre z tematów najbliższej sesji rady miasta. Obrady odbędą się 24 maja. Początek o godzinie 13.00.

Tego dnia radni zdecydują m.in. o:

 • podziale niemal 2 mln zł z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej na kilkanaście nowych projektów – w tym asfaltowanie ulic, budowę chodników i oświetlenia, przygotowanie przy plaży miejsca do kąpieli,
 • uhonorowaniu wieloletniego komendanta hufca ZHP i społecznika Krzysztofowa Wasilewskiego tytułem Honorowego Obywatela Miasta,
 • wprowadzeniu zmian w tegorocznym budżecie. Burmistrz proponuje m.in. przeznaczenie 68 tys. zł na dodatkowe patrole policyjne i 7 tys. na nagrody dla funkcjonariuszy, przekazanie 30 tysięcy Państwowej Straży Pożarnej, zakup za 12 tysięcy pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4 i zwiększenie o 143 tys. wydatków na usługi opiekuńcze,
 • rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania o ulicę Warszawską (odcinek od Staszica do al. 600-lecia) i Poprzeczną,
 • udzieleniu burmistrzowi upoważnienia do zawarcia porozumienia z gminą Sochaczew o wspólnych, darmowych kursach ZKM ze stacji PKP do Żelazowej Woli. Autobusy miałby tam jeździć w sezonie turystycznym w każdy dzień wolny od pracy,
 • nadaniu nazwy nowej ulicy na terenie miasta. Mieczykowa, bo tak ma się nazywać, biegnie w kierunku południowym od ulicy Nowowiejskiej do ulicy Olimpijskiej,
 • przeznaczeniu do sprzedaży 85-metrowej działki położonej przy ul. Targowej oraz 36-metrowego lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza,
 • ustaleniu nowych stawek bonifikat stosowanych przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Za 1 procent rynkowej wartości zajmowane lokale mogłyby przejmować na własność rodziny korzystające z programu 500 Plus oraz posiadacze Sochaczewskiej Karty Seniora, a za 25 procent pozostali najemcy,
 • przeznaczeniu do sprzedaży, dotychczasowym najemcom, dziesięciu mieszkań znajdujących się w kamienicy przy Płockiej 30 i jednego w budynku przy Warszawskiej 54,
 • podjęciu współpracy z powiatem przy remoncie ulic Licealnej i 15 Sierpnia. Chodzi o złożenie wspólnego wniosku o rządową dotację i partycypowanie w kosztach robót. Miasto ma być liderem, a powiat partnerem tego przedsięwzięcia,
 • przeznaczeniu 30 tys. zł na dwa projekty techniczne – dobudowy chodnika przy wojewódzkiej ulicy Wyszogrodzkiej oraz wymiany chodnika przy ul. Chopina, na wysokości parku w Chodakowie,
 • nadaniu statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie i wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 • Zajmą się także ustaleniem zasad tegorocznej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Uchwała określi kto może składać propozycje, w jakim terminie, kto oceni zgłoszone pomysły, jak wybierzemy te najlepsze. Burmistrz proponuje, by w 2018 roku na realizację zwycięskich pomysłów przeznaczyć 1.150.000 zł.