Zaproszenie na obrady XXI sesji Rady Gminy w Nowej Suchej

0
41

naglowek-nowa-sucha

Nowa Sucha,  4 października 2016 r.

Pan/Pani

MIESZKAŃCY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zapraszam na  obrady XXI sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, która odbędzie się w dniu 13 października 2016 r. (czwartek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Sesja rozpocznie się uroczystym otwarciem mostu o godz. 10.00  na moście w Wikcinku.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z  XVIII, XIX i XX sesji.
  4. Informacja z wykonania budżetu gminy Nowa Sucha, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacja o realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Nowa Sucha w roku szkolnym 2015/2016.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Borzymówka nr ew. 52/2, stanowiącej własność Gminy Nowa Sucha;

b) przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Mizerka nr ew. 136/1, stanowiącej własność Gminy Nowa Sucha;

c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Nowa Sucha a osobą fizyczną;

7. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Mikulski