Zaproszenie do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej

0
101

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

zaprasza

mieszkańców ulicy Kraszewskiego,  Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego

do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej

oraz do wykonania przepięcia do nowej sieci wodociągowej wybudowanej w ulicy Kraszewskiego.

 

Warunki techniczne wykonania przyłączy można otrzymać w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 34.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.