„ZAWSZE POMOCNI”

0
85

W dniach 15 -16 listopada odbyła się coroczna konferencja połączona z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, organizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W tym roku konferencja odbywała się pod hasłem „Planowanie i rozwój usług w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”. Dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie było to potrójnie ważne wydarzenie. Po pierwsze dlatego, że dwie pracownice placówki – Wioletta Ziernik – terapeuta zajęciowy oraz  Agnieszka Okraska – pracownik socjalny otrzymały „Wyróżnienie dla pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej wyróżniającego się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz procesu planowania i realizacji usług społecznych na Mazowszu – Zawsze Pomocni”. Po drugie na ręce zastępcy dyrektora – Iwony Przydatek zostało wręczone wyróżnienie dla „Domu Pomocy Społecznej jednostki pomocy społecznej działającej na rzecz aktywnej integracji”.

Nasza koleżanka Wioletta Ziernik wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Jaka jest kondycja usług i służb społecznych w zakresie rozwiązywania starych i nowych problemów społecznych.” Było to bardzo duże wydarzenie a także kolejne wyróżnienie dla nas, gdyż „nasz” głos był wysłuchany przez takich znamienitych gości jak dyrektor MCPS Artur Pozorka, dr Joanna Staręga Piasek oraz dyrektor Zuzanna Grabusińska. Pani Wioletta podczas swojego wystąpienia poruszała tematy potrzeb i wyzwań usług dla seniorów oraz problemów z jakimi borykają się dzisiaj DPS.

Warto podkreślić, że pracownicy Domu Pomocy Społecznej jak również sama placówka już od dwóch lat wyróżniani są tak ważnym oznaczeniem „Zawsze pomocni”. Jest to miłe, że nasze działania podejmowane na rzecz Mieszkańców Domu spotykają się z aprobatą i uznaniem osób z zewnątrz.

DPS