Zmiany dla przedsiębiorców

0
69

Urząd Skarbowy zaprasza na cykl listopadowych spotkań informacyjnych o Jednolitym Pliku Kontrolnym VAT, z kolei Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej UM zachęca do udziału w szkoleniu poświęconemu ewidencji VAT oraz zmianie sposobu regulowania składek ZUS. Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia, zatem przedsiębiorcom nie zostało dużo czasu na ich poznanie i wdrożenie.

Za niespełna dwa miesiące polskie firmy muszą być gotowe do wdrożenia nowych przepisów związanych z raportowaniem i ewidencją przepływu podatku VAT. Co istotne, zmiany te obejmą także mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy jednoosobowe, a to oznacza, że od nowego roku także osoby samozatrudnione będą musiały prowadzić elektroniczną ewidencję VAT i przesyłać ją jako JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny) organom skarbowym do każdego 25 dnia miesiąca.

Druga istotna zmiana to wprowadzenie „e-składki” ZUS. Od stycznia każdy przedsiębiorca wszystkie należne składki będzie przelewał na jeden indywidualny rachunek, a nie na kilka (dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte!). Jednym przelewem płatnik przekaże pieniądze na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy itp. Firma nie będzie już podawała w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres, gdyż ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

W związku z tak istotnymi zmianami w przepisach, burmistrz miasta zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego omówione zostaną obowiązki firm wobec Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Jednolity Plik Kontrolny, „e-składka”, prawa i obowiązki przyszłego przedsiębiorcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Odbędzie się ono 17 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Kramnic Miejskich w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (II piętro). Zapisy na szkolenie przyjmuje Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej UM pod nr tel. 46 862 22 35 wew. 307.

Z kolei Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie zaprasza do udziału w akcji „Wtorki z Jednolitym Plikiem Kontrolnym”. W każdy wtorek – 7, 14, 21 i 28 listopada – o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Skarbowego rozpoczynać się będzie bezpłatne, otwarte szkolenie informacyjne z zakresu Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK_VAT). Będzie można o wszystko zapytać, rozwiać wątpliwości, pobrać materiały informacyjne, dowiedzieć się, skąd pobrać bezpłatny program do rozliczeń, by w domu przetestować składanie JPK_VAT.