Zmiany w opłatach i kosztach usunięcia pojazdów

0
57

Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdów. Wprowadzone uchwałą zmiany w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jak również ustalenie wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, wynikają ze zmiany obowiązujących w 2018 roku stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie. Rada Powiatu ustala corocznie w drodze uchwały, wysokości opłat i kosztów, o których mowa powyżej. Treść uchwały i tym samym wysokości stawek dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w zakładce „Uchwały Rady Powiatu”.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie