Życzenia noworoczne

0
90

„Najlepszy czas na działanie jest teraz!” – Mark Fisher

Drodzy Mieszkańcy, Wydaje się, że tak niedawno witaliśmy 2017 rok, a już za chwilę trzeba go będzie pożegnać. Zanim to nastąpi, zwykle zastanawiamy się choć przez chwilę, jaki był ten mijający rok, jakie wydarzenia tych ostatnich kilkunastu miesięcy najbardziej zapadły nam w pamięci. Podobnie podsumowujemy działanie naszego samorządu gminnego. Na szczegółowe rozliczenie budżetu trzeba jeszcze poczekać, ale już widać, że przybyły nam kolejne utwardzone odcinki dróg gminnych i powiatowych, w budowie których mieliśmy swój udział. Rozbudowaliśmy gminną oczyszczalnię ścieków zwiększając dwukrotnie jej przepustowość. Kończymy budowę pierwszego w gminie odcinka kanalizacji deszczowej, a to inwestycja szczególnie potrzebna w roku obfitującym w opady deszczu. Kontynuujemy cykl inwestycji proekologicznych z udziałem środków unijnych: termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej oraz budynków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zainstalowaliśmy pierwszą w powiecie elektrownię fotowoltaiczną. Budujemy wyczekiwaną przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie salę gimnastyczną. Każde nowe zadanie bardzo cieszy, ale ważne są również liczne zadania bieżące, które realizuje samorząd na rzecz mieszkańców. Potwierdzeniem właściwie prowadzonej działalności jest XX miejsce naszej gminy w ogólnopolskim rankingu samorządów przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Rozwój naszej gminy to zasługa nas wszystkich, to efekt dobrej współpracy ludzi i instytucji, które działają na terenie gminy i w jej otoczeniu.

Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali w minionym roku na rzecz naszego wspólnego dobra.

            Przed nami kolejny rok, następne wyzwania i projekty. W dniu 28 grudnia Rada Gminy uchwaliła budżet na 2018 rok. Jest to budżet wyjątkowy, bo aż 35% zaplanowanych w nim wydatków zamierzamy przeznaczyć na inwestycje. Takich proporcji w historii naszej gminy jeszcze nie było. Najwięcej, bo ponad 6 mln zł zamierzamy przeznaczyć na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu realizowanego z udziałem środków unijnych. Planujemy  wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Starym Żylinie i Mizerce. Chcemy dokończyć rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie. Będziemy kontynuować utwardzanie i oświetlanie kolejnych odcinków dróg, a także remonty budynków OSP. Nie będzie łatwo to wszystko zrealizować, ale poprzednie lata pokazały, że jeśli jest dobra współpraca i zrozumienie, a taka jest, to można śmiało patrzeć w przyszłość.

Drodzy Mieszkańcy,

Życzymy wszystkim dobrych postanowień na nowy rok,

konsekwencji w ich realizowaniu

i radości z osiąganych celów.

Mariusz Mikulski                                                                                     Maciej Mońka Przewodniczący Rady Gminy                                                                 Wójt