„Żyj po prostu, prawdziwie żyj…”

0
45

Pod takim hasłem odbywał się tegoroczny XII Festiwal Piosenki w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie. Przedstawiciele naszego Domu: Ewa Rybicka i Krystyna Kołota oraz Jakub Gajewski i Stanisław Dylik,

w towarzystwie dyrektor Iwony Przydatek i pracowników terapii zajęciowej reprezentowali młodzieszyńską placówkę. Każdy z zaproszonych DPS prezentował kilka piosenek z różnorodnego repertuaru. Nasz mieszkaniec  Jakub Gajewski zaśpiewał dwie piosenki z nurtu muzyki disco polo, przy niesamowitym wsparciu reszty uczestników.

Po występach wszyscy goście zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Po zakończeniu oficjalnej części Festiwalu i pysznym obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna. Był to niesamowity czas integracji między zaproszonymi Domami, dzięki czemu powstały nowe, wspaniałe znajomości.

Bardzo dziękujemy dyrektor Agnieszce Klimczewskiej za niezwykłą atmosferę tego spotkania i mamy nadzieję na kolejne chwile artystycznych wzruszeń przy okazji kolejnych festiwali.

Magdalena Charazińska
Albert Szułczyński