1.200.000 zł do podziału

0
14

Rusza kolejna, siódma już edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Na najbliższą sesje rady miejskiej, 21 maja, trafi uchwała w tej sprawie. Jeśli radni powiedzą „tak”, miasto odda do dyspozycji mieszkańców 1.200.000 zł na przyszłoroczne inwestycje. Tymczasem realizowane są zwycięskie projekty SBO 2019.

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 z budżetu miasta zostanie wydzielona kwota 1,2 mln zł. Następnie suma ta zostanie podzielona na dwie pule: na tak zwane projekty duże o kosztach realizacji od 100 do 870 tys. zł oraz małe od 20 do 100 tys. zł, na które pula do podziału wyniesie 330 tys. zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu co najmniej pięć pomysłów mieszkańców zostanie w całości bądź częściowo zrealizowanych w przyszłym roku w ramach SBO.

Składanie projektów od 24 czerwca

Podobnie jak w poprzednich edycjach miejskiego budżetu partycypacyjnego propozycje projektów będą mogli zgłaszać mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Do każdego wniosku należy dołączyć listę co najmniej 20 podpisów poparcia. Ratusz rozpocznie przyjmowanie projektów 24 czerwca. Wnioskodawcy będą mieli czas na złożenie propozycji do 11 sierpnia 2019 roku.

Następnie wnioski zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym przez powołany przez burmistrza zespół opiniujący oraz odpowiednie wydziały urzędu miejskiego. Ocena merytoryczna będzie uwzględniać takie kryteria jak: czy przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania w danym roku kalendarzowym, czy wskazana lokalizacja jest położona na terenie będącym własnością samorządu miejskiego, rozpatrzona zostanie możliwość techniczna i technologiczna realizacji projektu oraz to jakie zaproponowana inwestycja będzie generowała koszty w przyszłości. Projekty będą mogły być ponadto odrzucone jeśli: stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami i programami przyjętymi przez samorząd miejski; kolidują z rozpoczętymi inwestycjami; wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeśli te nie przedstawiają gotowości do współpracy; naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa osób trzecich, z założenie nie byłyby ogólnodostępne dla mieszkańców.

Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy w połowie września. Swoich faworytów będzie można wskazywać od 1 do 18 października. Głosowanie, jak w poprzednich latach, przebiegnie dwutorowo – elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego, i papierowo na kwestionariuszach ankiet dostępnych w kilkunastu punktach na terenie miasta. Wyniki poznamy 8 listopada 2019 roku. Realizacji doczekają się przedsięwzięcia z największa liczbą głosów, aż do wyczerpania puli środków budżetu obywatelskiego 2020.

Ubiegłoroczni zwycięzcy

Przypomnijmy, że mieszkańcy zdecydowali, iż w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 zostaną zrealizowane dwa duże projekty. Pierwszy z nich to „Park linowy”, który powstanie na terenie obiektów sportowych MOSiR przy ulicy Chopina 101. Projekt uzyskał poparcie blisko 800 mieszkańców Sochaczewa. Wnioskowana kwota na tę inwestycję to pół miliona złoty. Pierwszym etapem przedsięwzięcia było sporządzenie tak zwanego programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego koncepcję architektoniczną i ocenę dendrologiczną drzew, na których zostanie częściowo umieszczona konstrukcja obiektu. Na zlecenie urzędu miejskiego dokument przygotowała firma Brandys Design z Bielska Białej. Na jego podstawie ratusz ogłosił przetarg, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcę parku linowego powinniśmy poznać w pierwszej połowie czerwca. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, inwestycja zostanie oddana do użytku jesienią tego roku.

Drugim dużym zwycięskim projektem jest „Remont dróg dojazdowych (wewnętrznych), chodników oraz miejsc postojowych na osiedlu Polna II i Polna V”. Miasto odłożyło na ten cel 370 tys. zł. Kilka dni temu, w trybie zapytania ofertowego, ratusz wyłonił firmę, która wykona dokumentację projektową dla tego przedsięwzięcia. Za 35.670 zł zrobi to firma Intec-Plan z Sannik. Zgodnie z umową dokumentacja ma być gotowa do 20 czerwca. Gdy już to nastąpi, miasto będzie mogło ogłosić przetarg na to zadanie.

Projektów małych, czyli tych, których koszt nie przekracza 100 tys. zł, zrealizowanych w tym roku zostanie aż sześć. Największą liczbę głosów uzyskała budowa tężni solankowej na terenie placu gier i zabaw w alei 600-lecia. Instalacja już stoi. Zamontowała ją firma „Kryształowy Świat” z Libiąża. Jej koszt to 70 tys. zł. Sochaczewska tężnia ma trzy metry wysokości i cztery szerokości. Jest wyposażona w mieszczący 500 litrów zbiornik na solankę, która będzie dostarczana bezpośrednio z Ciechocinka.

Kolejnym zrealizowanym już projektem jest „Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. 1 Maja w elementy do zabawy”. Wartość tego przedsięwzięcia wynosiła 37 tys. zł. Wśród wygranych w SBO 2019 są też dwie inne inwestycje dotyczące placów zabaw: modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna I (pomiędzy blokami Żeromskiego 24 i 26 oraz al. 600-lecia 25A) – 72 tys. zł oraz modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin przy ul. Kozubowskiego 11 – 42 tys. zł. Dwa następne projekty będą realizowane w Chodakowie – progi zwalniające za 80 tys. zł w uliczkach osiedlowych odchodzących od ul. Młynarskiej oraz kwotą 29 tys. zł dofinansowane zostaną, zaplanowane na czerwiec, obchody 90-lecia Klubu Sportowego Bzura Chodaków.