1% dla lokalnych organizacji pozarządowych

0
51

Jak co roku publikujemy wykaz stowarzyszeń z terenu powiatu sochaczewskiego uprawnionych do otrzymania 1 proc. z naszych podatków i zachęcamy do przekazania go na ich rzecz.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej działający przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował (ostatnia aktualizacja 14.12.2018 r.) wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozliczeniu za 2018 rok.

Aby przekazać 1 procent swojego podatku wybranej organizacji wystarczy jej numer wpisu do KRS. Należy go umieścić w odpowiedniej rubryce w formularzu podatkowym. Podatnicy rozliczający PIT elektronicznie będą mogli to zrobić od 15 lutego 2019 roku za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Nie robiąc nic w tej kwestii, fiskus powieli naszą decyzję z ubiegłorocznego zeznania podatkowego. Można jednak z własnej inicjatywy zrobić korektę i przekazać 1 procent innej OPP niż poprzednio.

W przypadku gdy chcemy ofiarować 1 procent konkretnemu oddziałowi regionalnemu danej organizacji, wówczas, oprócz numeru KRS, dodatkowo w polu formularza „Cel szczegółowy” należy wskazać odpowiednią placówkę, np. Oddział Powiatowy w Sochaczewie, Zarząd Rejonowy w Sochaczewie, Hufiec Sochaczew, Koło Sochaczew.

OPP uprawnione do otrzymania 1%

– Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – KRS 0000005220
– Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec Sochaczew) – KRS 0000291419
– Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” – KRS 0000317840
– Fundacja Radia Niepokalanów – KRS 0000332816
– Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” – KRS 0000293143
– Polski Czerwony Krzyż (Zarząd Rejonowy w Sochaczewie) – KRS 0000225587
– Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (Koło Sochaczew) – KRS 0000163347
– Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego – KRS 0000487697
– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – KRS 0000103973
– Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie – KRS 0000112347
– Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie – KRS 0000290625
– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Sochaczewie – KRS 0000455710
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego (Oddział Powiatowy w Sochaczewie) – KRS 0000134684
– Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej – KRS 0000252350