Oddaj głos w SBO 2020

0
41

Trwa głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2020. Swoich faworytów można wskazywać do piątku 18 października. Do wyboru jest dziewiętnaście propozycji. Mieszkańcy mają do rozdysponowania 1 200 000 zł.

Aby głos był ważny, na karcie do głosowania należy zaznaczyć poparcie dla maksymalnie dwóch projektów. Uprawniony do tego jest każdy mieszkaniec Sochaczewa, bez względu na wiek. Na terenie miasta znajduje się osiemnaście urn, do których można wrzucać wypełnione karty (poniżej lista punktów do głosowania). Swoje poparcie można też wskazać przez internet na stronie www.budzet.sochaczew.pl. Głosowanie potrwa do piątku 18 października. Zgodnie z harmonogramem SBO 2020 wyniki poznamy najpóźniej 8 listopada.

Do realizacji przeznaczone zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Sochaczewski Budżet Obywatelski 2020. Pula ta wynosi 1 200 000 zł. Obowiązuje podział na tak zwane projekty duże (od 100 do 870 tys. zł) i małe (od 20 do 100 tys. zł), na które jest do podziału w sumie 330 tys. zł. Wśród dziewiętnastu wniosków jest siedem projektów dużych i dwanaście małych.

Regulamin Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz szczegółowe opisy wszystkich zgłoszonych projektów dostępne są na stronie internetowej: www.budzet.sochaczew.pl.

Prezentujemy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2020. Po wydaniu opinii przez odpowiednie wydziały urzędu miejskiego, komisja oceniła wnioski pod względem merytorycznym. Ostatecznie mamy do wyboru 19 propozycji. Głosowanie potrwa od 1 do 18 października.

 

 1. Parking i chodnik przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Stanisława Staszica 106

Pomysłodawca: Milena Jaworska

Szacunkowy koszt: 125 000 zł

Opis: Budowa 28 miejsc parkingowych na terenie szkoły – 14 przed frontem budynku i 14 wzdłuż zachodniego ogrodzenia (przedłużenie obecnego parkingu) oraz położenia chodnika dla pieszych łączącego parkingi z wejściem do szkolnej szatni. Każdego dnia, przed 8.00 rano, na teren szkoły wjeżdża ok. 130 samochodów. Nowe miejsca parkingowe posłużą m.in. rodzicom przywożącym i odbierającym dzieci oraz osobom przyjeżdżającym na zawody i treningi odbywające się w hali sportowej i na szkolnych boiskach.

 

 1. 140 lat sochaczewskiej straży pożarnej

Pomysłodawca: Wiesław Mirosław Gorzki

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Opis: W ramach wnioskowanej kwoty straż pożarna zorganizuje: uroczysty apel, podczas którego zostaną wręczone specjalnie wydane z tej okazji pamiątkowe medale. Projekt przewiduje wydanie okolicznościowej publikacji o historii sochaczewskiej straży pożarnej oraz zorganizowanie wystawy „Strażackie pamiątki Sochaczewa”. Odbędzie się Przegląd Orkiestr Strażackich – „Sochaczewski Florian” oraz piknik rodzinny „Strażacka Zabawa”. Dla najmłodszych mieszkańców zorganizowany zostanie konkurs plastyczny „Sochaczewska Straż Pożarna”. Będzie ponadto ogłoszony konkurs na logo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. W ramach projektu planowane są także zakupy materiałów promujących zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz zakup 100 czujek dymu i czadu, które zostaną przekazane osobom wytypowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 1. Obchody 95-lecia Orkana Sochaczew

Pomysłodawca: Arkadiusz Sobieraj

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Opis: Na jubileuszowe obchody złoży się wiele elementów, między innymi: przemarsz z placu Kościuszki do miejsca, gdzie odbędzie się uroczysta gala z udziałem orkiestr, zespołów, młodzieży, gości, sportowców; zorganizowanie wystawy na placu Kościuszki – „95-lat Orkana Sochaczew”; premiera książki „Historia Orkan Sochaczew”; cykl imprez sportowych i rekreacyjnych w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, judo, tenis stołowy, lekka atletyka, tenis, rugby, kolarstwo, pływanie; posadzenie drzew upamiętniających jubileusz i zorganizowanie pikniku dla mieszkańców Sochaczewa.

 

 1. Defibrylator AED ratujący życie

Pomysłodawca: Kamila Gołaszewska-Kotlarz

Szacunkowy koszt: 48 000 zł

Opis: Automatyczny defibrylator zewnętrzny to wysoce specjalistyczne urządzenie, które, za pomocą poleceń głosowych i wizualnych, prowadzi przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i przypadkowych świadków zdarzenia. Kluczowy jest wówczas czas, bowiem komórki mózgowe rozpoczynają proces nieodwracalnego obumierania już po około czterech minutach. Użycie tego urządzenia może zatem uratować komuś zdrowie i życie. Dostępność defibrylatora znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa. Urządzenie jest jednak drogie i dlatego wciąż brakuje go w miejscach użyteczności publicznej na terenie miasta.

 

 1. Rozmowy z Chopinem i historią

Pomysłodawca: Stanisława Podgórska

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Opis: Projekt zakłada wydanie tomiku wierszy, autorstwa Stanisławy Podgórskiej, „Rozmowy z Chopinem i historią”, w nakładzie co najmniej 300 egzemplarzy oraz zorganizowanie czterech koncertów chopinowskich w połączeniu z czytaniem wierszy ze wspomnianego zbioru. Koncerty miałyby odbywać się w różnych miejscach naszego miasta: w hotelu Chopin, szkole muzycznej, w SCK w Boryszewie i Chodakowie. Wydawnictwo oraz wydarzenia muzyczne mają uświetnić rok obchodów 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

 

 1. Poetycki Sochaczew

Pomysłodawca: Stanisława Podgórska

Szacunkowy koszt: 27 000 zł

Opis: Cykl autorskich spotkań z wybitnymi poetami, podczas których odbywać się będą również konkursy poetyckie wraz z oprawą muzyczną. W ramach projektu planuje się zorganizowanie czterech takich wydarzeń (cyklicznie co kwartał). Proponowane lokalizacje to: kramnice miejskie, Sochaczewskie Centrum Kultury, Muzeum Kolei Wąskotorowej.

 

 1. Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie – modernizacja obiektu przy ul. Chopina 101

Pomysłodawca: Dariusz Kowalski

Szacunkowy koszt: 600 000 zł

Opis: Celem modernizacji obiektu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa oraz większe możliwości co do organizacji imprez sportowych. Zakres projektu obejmuje: demontaż i wykonanie metalowego ogrodzenia obiektu z bramą i furtką o długości około 290 metrów; odtworzenie trybuny – ławki dla kibiców o konstrukcji metalowej z drewnianymi ławami do siedzenia o długości 90 metrów; remont kasy biletowej z doprowadzeniem energii elektrycznej; modernizacja bramy wjazdowej na stadion; zakup nowych kabin dla zawodników rezerwowych oraz wyłożenie kostki brukowej pod ich montaż; zakup profesjonalnego wózka do malowania linii na murawie; utwardzenie kostką brukową wjazdu na teren stadionu od strony Pasażu Duplickiego oraz stworzenie utwardzonych miejsc parkingowych (ok. 600 m kw.).

 

 1. Dzielnicowe ogrody sensoryczne – doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci o sprzęty i zabawki do integracji sensorycznej

Pomysłodawca: Elżbieta Szczypińska

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Opis: Ogród sensoryczny to ogólnodostępna przestrzeń krajobrazowa, która oddziałuje na wszystkie zmysły, stymulując wszechstronny rozwój i zdrowych, i chorych dzieci. Oprócz funkcji rewalidacyjnej i terapeutycznej, ogrody sensoryczne pełnią rolę dydaktyczną, bowiem pozwalają lepiej poznawać i postrzegać świat. Dostępny dla wszystkich, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych musi być wyposażony w odpowiednie sprzęty. Projekt zakłada doposażenie istniejących na terenie miasta placów zabaw w elementy spełniające te role.

 

 1. Doposażenie Ogródka Jordanowskiego – Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy al. 600-lecia w Sochaczewie w elementy do zabawy

Pomysłodawca: Cezary Jeznach

Szacunkowy koszt: 72 000 zł

Opis: Istniejące urządzenia zabawowe są bardzo mocno oblegane przez dzieci, a ich aktualna liczba jest niewystarczająca i nie zaspakaja potrzeb małych mieszkańców Sochaczewa – uzasadnia wnioskodawca projektu. Stąd propozycja zakupu i montażu dodatkowych elementów do zabawy, w tym doposażenie obiektu m.in. w przewijak wraz z ławeczką dla karmiących mam.

 

 1. Rozbudowa miejskiego monitoringu

Pomysłodawca: Tomasz Donat

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Opis: Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada rozbudowę miejskiego monitoringu o 14 dodatkowych kamer. Proponowane lokalizacje to: róg ul. Trojanowskiej i al. 600-lecia; róg ul. Targowej i Kochanowskiego; ul. Staszica na wysokości numeru 89A; róg al. 600-lecia i ul. Konstytucji 3 Maja; ul. Żeromskiego na wysokości bloku nr 15; róg ul. Staszica i Pokoju; róg ul. 1 Maja i Piłsudskiego; ul. Warszawska 70 na wysokości banku; ul. Warszawska – rondo Wójtówka; róg ul. Płockiej i Gawłowskiej; róg ul. Olimpijskiej i Piłsudskiego; Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; Rondo Braci Garczyńskich; okolice parku I. W. Garbolewskiego i szkoły muzycznej (trzy kamery); róg ul. Łuszczewskich i Towarowej; róg ul. Okrzei i 15 Sierpnia; róg ul. Fabrycznej i 15 Sierpnia; Rondo Chodaków; róg ul. Botanicznej i Sienkiewicza; bulwary nad Bzurą (sześć kamer).

 

 1. Remont ul. Krzywej

Pomysłodawca: Stanisław Jaworski

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Opis: Remont ulicy Krzywej, na odcinku ok. 500 metrów, od ul. Smolnej do ul. Wyszogrodzkiej. W jego ramach ma zostać wykonane wytyczenie, wykorytowanie, nawiezienie odpowiedniego kruszywa, ugęszczenie oraz położenie nakładki asfaltowej (obecnie droga jest wyłożona tłuczniem).

 

 1. Zwyczajni, niezwyczajni  sochaczewianie

Pomysłodawca: Janusz Budnik

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Opis: Pierwszym etapem ma być zorganizowanie konkursu literackiego na opisanie historii dotyczących Sochaczewa. Opowieści mają dotyczyć autentycznych wydarzeń – im starsze, tym lepiej (dobrze byłoby, gdyby dotyczyły minionego stulecia). Prace konkursowe oceni jury, w skład którego wejdą literaci i historycy. Autorami opowiadań mogą być wszyscy mieszkańcy powyżej 16 roku życia i osoby wywodzące się, bądź mające powiązania z Sochaczewem. Kolejnym krokiem będzie druk i promocja publikacji (spotkania autorskie). Premiera książki z wybranymi opowiadaniami miałaby miejsce podczas Dni Sochaczewa 2020.

 

 1. Chodaków dla dzieciaków – rozbudowa stadionu na 90-lecie istnienia Bzury Chodaków – II etap

Pomysłodawcy: Marcin Cichocki, Michał Felczak

Szacunkowy koszt: 870 000 zł

Opis: To propozycja kontynuacji rozpoczętej w 2014 roku inwestycji rozbudowy stadionu w Chodakowie. Projekt obejmuje m.in.: wymianę ogrodzenia wokół boiska; montaż siedzisk z tworzyw sztucznych na trybunie północnej i południowej (około 610 krzesełek); odnowienie trybuny stojącej po południowej stronie boiska; rozbudowę, na nasypie, trybuny głównej (północnej). Projekt pod hasłem: „Chodaków dla dzieciaków” ma za zadanie aktywować dzieci i młodzież do udziału w życiu sportowym miasta. Gra na nowym, zmodernizowanym stadionie będzie dla nich dodatkową motywacją do przyjścia na treningi i zachętą do jeszcze cięższej pracy.

 

 1. Modernizacja parkingu i chodników przy SCK, ul. 15 Sierpnia 83

Pomysłodawca: Robert Godzina

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Opis: Celem przedsięwzięcia jest modernizacja części terenu (700 m kw.) położonego w granicach siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia. Chodzi o powstanie nowego parkingu i ciągów komunikacyjnych tuż przy wejściu do budynku SCK, które będą przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowym elementem będzie wymiana ogrodzenia od strony parkingu Patio Color.

 

 1. Ogólnie dostępna, bezpłatna sterylizacja psów i kotów 

Pomysłodawca: Krystyna Miedzińska

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Opis: Warto zastanowić się, co bardziej się opłaca – utrzymywanie schroniska, czy bezpłatna sterylizacja. Odławianie bezpańskich zwierząt nie rozwiązuje problemu ich istnienia i pałętania się po mieście – argumentuje autorka projektu. Ponadto wiele osób rezygnuje ze sterylizacji swoich pupili ze względu na koszty. Idea zakłada bezpłatną sterylizację zwierząt w wybranej, w drodze zapytania ofertowego, przychodni weterynaryjnej aż do wyczerpania przeznaczonej na to puli środków. Kolejność zgłoszeń powinna decydować o wykonaniu zabiegu.

 

 1. Woda dla każdego

Pomysłodawcy: Grzegorz Pawłowski, Artur Chrustowski

Szacunkowy koszt: 60 000 zł

Opis: Propozycja utworzenia trzech miejsc (Ogród Jordanowski przy al. 600-lecia, Pasaż Duplickiego, plac Obrońców Sochaczewa) z darmowym dostępem do wody pitnej dla ludzi i zwierząt, co szczególnie podczas letnich upałów podniesie komfort życia w naszym mieście.

 

 1. Rower miejski w Sochaczewie

Pomysłodawca: Magdalena Zborowska

Szacunkowy koszt: 870 000 zł

Opis: Projekt zakłada wprowadzenie usługi ogólnodostępnych rowerów miejskich w okresie od kwietnia do października 2020 roku. Miasto zakupi 80 rowerów IV generacji. Na terenie Sochaczewa powstanie osiem stacji. Proponowane lokalizacje to: plac Kościuszki; okolice PKP; szpital powiatowy; SCK ul. Chopina; SCK ul. 15 Sierpnia; MOSIR, ul. Olimpijska; urząd miejski, ul. 1 Maja; al. 600-lecia (okolice sklepu Kaufland). Pierwsze 15-20 minut każdego wypożyczenia pozwoli na całkowicie darmowe korzystanie z roweru na krótkich odcinkach. Za wypożyczenie na dłuższy czas pobierana będzie drobna opłata za kolejne godziny. System obsługi będzie kompatybilny z wypożyczalniami rowerów miejskich w innych miastach w Polsce.

 

 1. Bezpieczny plac zabaw w Malesinie

Pomysłodawcy: Aleksandra i Łukasz Przanowscy

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Opis: Propozycja wiąże się z poprawą bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do placu zabaw przy ul. Kozubowskiego. Zakres przedsięwzięcia to wykonanie utwardzenia (chodnika) pomiędzy furtkami prowadzącymi na plac zabaw (ok. 140 m kw.), montaż stojaka na rowery i barierki ochronnej przed furtką zapobiegającą wybiegnięciu dzieci na jezdnię (ok. 6 m).

 

 1. Skacz, baw i ucz się. Gry chodnikowe w mieście

Pomysłodawca: Piotr Pętlak

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Opis: Projekt dotyczy wykonania kilku gier chodnikowych, z prefabrykowanej masy termoplastycznej, na terenie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu przy al. 600-lecia, na chodnikach przy hali sportowej MOSiR przy ul. Kusocińskiego 2 lub w innych lokalizacjach wskazanych przez miasto. Gry chodnikowe są doskonałą okazją do aktywizacji dzieci i młodzieży, uczą kreatywności, wpływają na poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej. Mogą zapewnić dobrą zabawę każdemu, kto ma ochotę na aktywne spędzanie wolnego czasu i szuka sposobu na nudę.

 

 

PUNKTY DO GŁOSOWANIA

– Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 (kramnice miejskie)

– Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16

– Pływalnia „Orka”, ul. Olimpijska 3

– Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kaczorowskiego 7

– Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 15 Sierpnia 44

– Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kaczorowskiego 5

– Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Staszica 25

– Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Staszica 106

– Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Chopina 99

– Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Kaczorowskiego 2

– Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Poprzeczna 9

– Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. 15 Sierpnia 50

– Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Chodakowska 4

– Miejskie Przedszkole nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15

– Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Chopina 101

– Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. 15 Sierpnia 83

– Dzienny Dom Pomocy Społecznej, al. 600-lecia 90

– Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4a

 

Pomysły stają się rzeczywistością

Za miesiąc dowiemy się, które z dziewiętnastu pomysłów Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego zdobędą najwięcej głosów i trafią do realizacji w 2020 roku. Czas wyboru kolejnych projektów to doskonała okazja, by pokazać, że budżet partycypacyjny wpływa na nasze najbliższe otoczenie, nasz głos ma siłę.

Dzięki SBO 2019 w tym roku powstał park linowy, tężnia solankowa, doposażono kilka placów zabaw dla dzieci, budowany jest parking na kilkadziesiąt miejsc. Na najciekawsze pomysły burmistrz i radni wydzielili w budżecie miasta 1,2 mln zł. Zgodnie z regulaminem SBO pula na projekty duże wynosiła 870 tys. a na małe 330 tys. Zasada jest prosta – pomysł z największą liczbą zebranych głosów wchodzi do realizacji w całości, a jeśli w ramach puli zostaną wole środki, w ograniczonym zakresie realizuje się kolejne projekty z listy. Tak było w przypadku parkingów i dróg na osiedlu Polna, o czym piszemy niżej .

Oto zwycięskie przedsięwzięcia szóstej edycji SBO z 2019 roku, które są w trakcie realizacji lub zostały już wykonane.

Zakończyła się budowa parku linowego w Chodakowie, znajdującego się na terenie stadionu przy ul. Chopina. W ubiegłym tygodniu ruszyły odbiory techniczne. Regulamin, godziny otwarcia, cennik korzystania z obiektu niebawem powinien zostać ogłoszony przez zarządcę parku, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przypomnijmy, że pomysł budowy obiektu uzyskał poparcie blisko 800 mieszkańców. Inwestycję, w formule zaprojektuj i wybuduj, wykonała firma Project Outdoor Polska z Bielska-Białej. Za pół miliona złotych powstał linowy plac zabaw dla dzieci położony na tyle nisko nad ziemią, że do korzystania z niego nie będą potrzebne liny asekuracyjne. Z kolei wśród drzew powstały dwie trasy. Pierwsza z nich, zielona, dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, której konstrukcja składa się z drewnianych platform oraz dziewięciu przeszkód linowych różnego typu i dwudziestometrowego zjazdu tyrolskiego. Całkowita długość tej trasy to 81 metrów. Z kolei trasa czerwona jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Składa się z dziewięciu przeszkód linowych o różnej konfiguracji, a jej dopełnieniem jest długi na 90 metrów zjazd tyrolski. Łączna długość trasy wynosi 166 metrów.

Drugim zwycięskim, tak zwanym projektem dużym, był remont dróg wewnętrznych, chodników oraz miejsc postojowych na osiedlu Polna. Zgodnie z regulaminem SBO na to zadanie przypadła reszta puli pieniędzy, czyli 370 tys. zł, dlatego inwestycja jest wykonywana w mniejszym niż pierwotnie zakładano zakresie. Prace już się rozpoczęły. W ich ramach na osiedlu Polna powstanie 78 miejsc parkingowych, w tym sześć dla osób niepełnosprawnych. Wjeżdżając na osiedle od alei 600-lecia, po prawej stronie, kierowcy będą mieli do dyspozycji 48 miejsc rozmieszczonych w dwóch rzędach, a po lewej 30 stanowisk. Z parkingu korzystać będą przede wszystkim mieszkańcy pobliskich bloków, ale też rodziny odwiedzające groby bliskich.

Wśród małych projektów, czyli takich, których wartość wynosi od 20 do 100 tys. zł, w SBO 2019 było aż sześciu zwycięzców. Najwięcej głosów zdobyła budowa tężni solankowej, która wiosną tego roku stanęła na terenie Integracyjnego Ogród Zabaw i Sportu w al. 600-lecia. Kolejne trzy pomysły dotyczyły doposażenia i modernizacji placów zabaw: przy ul. Kozubowskiego na osiedlu Malesin, między blokami przy ul. Żeromskiego oraz na 1 Maja, przy blokach za budynkiem sądu. Ponadto pojawiły się progi zwalniające na osiedlowych ulicach (odchodzących od ul. Młynarskiej). Ostatnim pomysłem, który doczekał się realizacji za resztę puli środków przeznaczonych na projekty małe, było dofinansowanie organizacji obchodów 95-lecia Klubu Sportowego Bzury Chodaków, które miały miejsce w czerwcu tego roku.