Autobusy i zmiany w budżecie na sesji

0
53

25 czerwca odbyła się sesja rady miasta, w trakcie której dokonano m.in. poważnych zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, wybrano zespół opiniujący kandydatów na ławników, do listy tegorocznych inwestycji dopisano kilka nowych zadań. 

Solaris to jedna z najbardziej znanych na europejskim rynku firm produkujących autobusy i to ona dostarczy nam pięć fabrycznie nowych pojazdów. Dwa z nich, napędzane silnikami diesla, zaczną jeździć po ulicach miasta jeszcze w tym roku, natomiast trzy elektryczne zasilą tabor ZKM wiosną przyszłego roku. Wartość kontraktu to 10,1 mln zł. I właśnie po to, by Solarisowi dać czas na zmontowanie autobusów elektrycznych, do połowy 2020 roku wydłużono czas realizacji projektu „Sochaczewski Eko-bus”. Oprócz autobusów mieszczą się w nim także inne zdania, w tym montaż elektronicznych tablic z rozkładem jazdy, dwóch biletomatów (mają stanąć na placu Kościuszki i przy dworcu PKP), budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazy ZKM. W tym roku na wdrożenie „Sochaczewskiego Eko-busa” w Wieloletniej Prognozie Finansowej odłożono 3,3 mln, a w 2020 roku 7,7 mln zł.

Cały ten projekt w większości jest finansowany z dotacji, jakie ratusz zdobył na ten cel. Niemal 7,1 mln zł to środki unijne, z Regionalnego Programu Operacyjnego, a 800 tysięcy to dotacja z budżetu państwa.

 

Zmiany w budżecie

560 tys. wydzielono na wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach. Prace będą prowadzone w niemal wszystkich miejskich placówkach, przy czym największy zakres – remonty hal sportowych – zaplanowały szkoły podstawowe nr 1 i 6.

100 tys. otrzymał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na remont zewnętrznych zjeżdżalni na basenie Orka.

50 tys. przeznaczono na wykonanie przyłączy energetycznych do elektronicznych tablic wyświetlających rozkład jazdy ZKM oraz do dwóch biletomatów. Tablice i automat sprzedający bilety (ładujący bilety miesięczne) to jeden z elementów większego projektu „Sochaczewski Eko-bus”.

45 tys. dołożono do budowy parku linowego, gdyż najkorzystniejsza oferta na zaprojektowanie i wykonanie tego obiektu na terenie stadionu w Chodakowie przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie.

20 tys. wydzielono na tworzenie warunków rozwoju ogródków działkowych. To pieniądze, po które w drodze konkursu, jeszcze w tym roku będą mogły sięgnąć sochaczewskie rodzinne ogrody działkowe.

Za zmianami w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej głosowali radni PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej i klubu Bezpartyjnych Samorządowców wstrzymali się od głosu.

 

Komisja oceni kandydatów na ławników

31 grudnia kończy się czteroletnia kadencja ławników sądowych orzekających w sądzie rejonowym w Płocku oraz sądach okręgowych w Sochaczewie i Żyrardowie. Czas wybrać nowych na kadencję 2020-2023. Zgodnie z przepisami, kandydatów na ławników musi ocenić rada miasta – czy spełniają ustawowe warunki, mają orientację w przepisach prawa, dają gwarancję, że powierzoną funkcję będą wypełniali sumiennie i godnie. W tym celu radni powołali siedmioosobowy zespół złożony z dwóch pracowników UM (przewodniczącym został sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki) i pięciu radnych. Ostatecznego wyboru ławników po wakacjach dokona rada miasta.

 

Na ratowanie pałacu w Gawłowie

9.700 zł to kwota dotacji, jaką miasto przyznało Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza. Za te pieniądze fundacja chce wykonać m.in. projekt przebudowy dachu i kominów pałacu w Gawłowie, rozebrać drewniane sufity podwieszane i kominy oraz wymurować kominy na nowo. Przypomnijmy, że wiosną burmistrz ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze naszego miasta. W ramach konkursu po dotację mogły sięgnąć osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, na terenie których znajdują się zabytki wymagające restauracji. Postawiono warunek, że wybrany projekt musi zostać ukończony w 2019 roku. Miasto odłożyło na ten cel 10 tys. zł. Na ogłoszenie konkursowe odpowiedział tylko jeden podmiot i to on otrzyma dotację.

 

Drugie podejście

W tegorocznym budżecie miasta pojawiło się nowe zadanie inwestycyjne. To opracowanie dokumentacji opisującej szczegółowo przebudowę odcinka alei 600-lecia. Chodzi o jej fragment między torami kolejki wąskotorowej a skrzyżowaniem z Trojanowską (bez mostu na Utracie). Pierwotnie dokumentacja miała zostać wykonana w 2018 roku, ratusz ogłosił przetarg, wybrał wykonawcę i zawarł z nim umowę. Okazało się jednak, że uzgodnienia techniczne się przedłużają, a bez nich biuro projektowe nie jest w stanie oddać miastu kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie. W związku z tym pieniądze odłożone na projekt (110,5 tys.) wróciły do budżetu i zostały przeznaczone jeszcze raz na ten sam cel. W tym roku powstanie koncepcja (10,5 tys. zł), a w 2020 ostateczny projekt (100 tys.). Dokumentacja to wkład własny miasta w remont tej wojewódzkiej drogi pozostającej pod opieką MZDW.