12 lutego 2018 r. nadzwyczajna sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
51

12 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Młodzieszyn

z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2018 rok
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.