V sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
78

Informujemy, że 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się V sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. a) Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018 – 2033
 2. b) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Młodzieszyn na 2018 rok
 3. c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 4. d) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. e) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
 6. f) Podjęcie uchwały w sprawie określenia diet dla radnych
 7. g) Podjęcie uchwały sprawie diety miesięcznej dla przewodniczącego Rady.
 1. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.