1,5 mln dla lokalnych stowarzyszeń

0
16

W Sochaczewie działa około 80 organizacji pozarządowych zajmujących się bardzo szeroką działalnością. To w nich dzieci, młodzież i dorośli grają w piłkę nożną, tenisa stołowego, rugby, trenują judo, biegają, pływają. Zrzeszyli się chórzyści, członkowie orkiestr, miłośnicy historii, gier planszowych, filmu, poezji, mocną reprezentację mają też seniorzy. Współpraca z tymi środowiskami odbywa się każdego dnia.

Jak mówi Agata Kalińska, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z NGO i naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych, stowarzyszenia mogą liczyć na wsparcie samorządu np. finansowe, organizacyjne, ich członkowie i podopieczni darmo korzystają z hal, boisk, patio kramnic czy sal konferencyjnych. Same tylko dotacje dla „trzeciego sektora” to milion złotych rocznie. W ostatnich dniach ratusz ogłosił dwa konkursy adresowane właśnie do nich. 600 tys. zł. przeznaczono dla stowarzyszeń zajmujących się sportem, a 415 tys. dla organizacji skupionych na kulturze, historii, wspieraniu rodzin, budowie turystycznej marki miasta.

 

Szkolenia, dotacje, konsultacje

Kilka razy w roku organizujemy szkolenia, by składane wnioski konkursowe były sporządzone poprawnie, by nie pojawiały się błędy w rozliczeniach dotacji. Rozsyłamy informacje o regionalnych czy krajowych konkursach, gdzie można zdobyć pieniądze. Na Sochaczew.pl prowadzimy internetową „Mapę Aktywności Sochaczewskich Stowarzyszeń”. Zapraszamy przedstawicieli NGO do pracy w komisjach, zespołach roboczych i opiniujących, zachęcamy do wspólnego organizowania imprez. Bardzo konkretna jest też pomoc finansowa. W 2009 roku między wszystkie stowarzyszenia sportowe ratusz rozdzielił 50 tys. zł. Dziś jest to kwota dwanaście razy wyższa, aż 600 tys. – wylicza Agata Kalińska.

 

Rada Sportu i Rada Pożytku

Dwa pozarządowe ciała doradcze i konsultacyjne na bieżąco współpracujące z samorządem to Sochaczewska Rada Sportu i Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Opiniują projekty uchwał rady miasta, gdy sprawa dotyczy sportu, kultury, pomocy społecznej czy działania samych organizacji pozarządowych. Opiniują plany, strategie i programy, ich reprezentanci są zapraszani do komisji dzielących dotacje.

Rada Pożytku  składa się z dwunastu członków, w tym trzech przedstawicieli rady miasta, trzech przedstawicieli burmistrza i aż sześciu delegatów organizacji pozarządowych. To dla nas bardzo poważny partner do rozmów o potrzebach i planach organizacji pozarządowych. Tylko w latach 2016-2018 rada opiniowała aż 119 uchwał i aktów prawa miejscowego. Corocznie opiniuje także Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – wylicza naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych.

 

Osiem lat za darmo

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sochaczew od 2011 roku mogą bezpłatnie korzystać z obiektów miejskich. Oszczędzają w ten sposób ponad 400 tys. zł rocznie.

Z taką inicjatywą wyszedł do radnych burmistrz Osiecki i taką też zasadę bezpłatnych wejść przyjęliśmy w relacjach z trzecim sektorem. Darmo z boisk i hal korzystają kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia, organizatorzy imprez odbywających się pod patronatem burmistrza, imprez charytatywnych. Do ich dyspozycji są obiekty MOSiR, w tym hale sportowe, sale judo, boiska przy ul. Chopina  i Warszawskiej 80, korty tenisowe, sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych, sale widowiskowe i inne pomieszczenia w SCK oraz w muzeum ziemi sochaczewskiej – przypomina Agata Kalińska.

Stowarzyszenia korzystają również nieodpłatnie z pomieszczeń Urzędu Miejskiego. W kramnicach swoje siedziby mają Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Regionalne Centrum Krwiodawstwa, Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej oraz Powiatowa Izba Gospodarcza.

Na szkolenia, spotkania czy walne zebrania stowarzyszenia mogą rezerwować sale konferencyjne, patio kramnic, chętnie użyczamy im sprzęt multimedialny, a w projektach robionych wspólnie lub objętych patronatem burmistrza pomagamy w promocji wydarzeń. Regularnie zaproszenia na mecze czy koncerty publikuje „Ziemia Sochaczewska” rozchodząca się w nakładzie pięciu tysięcy egzemplarzy. Informuje o nich portal Sochaczew.pl, plakaty trafiają też na fanpag miasta na facebooku mający niemal dziesięć tysięcy użytkowników – dodaje Joanna Niewiadomska-Kocik.

Ostatnio do kramnic przeniósł się Sochaczewski Klub Filmowy, a od roku właśnie tam trenują dwie nowe orkiestry – akordeonowa i dęta. Poza kramnicami swoje siedziby ma wiele innych organizacji. Z opieki MOSiR korzystają stowarzyszenia Rugby Club Orkan, Oldboy Orkan Sochaczew, Bzura Chodaków. Z kolei w pomieszczeniach SCK działa Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Orkiestra Kameralna „Camerata Mazovia”.

 

Nic bez trzeciego sektora

W ramach współpracy z NGO rokrocznie na terenie miasta odbywa się kilkadziesiąt różnych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno-turystycznym.

Bez ich pomocy nie byłoby Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, Majowego Rajdu Rowerowego, Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków, piłkarskiego Turnieju Dzikich Drużyn, powitania lata na plaży, Święta Bzury czy zawodów MMA – twierdzi Agata Kalińska.

Podobnie nasi partnerzy zajmujący się kulturą, jak Sochaczewska Orkiestra Dęta, Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej, Muzealna Grupa Historyczna czy Sochaczew Daj Się Ponieść są obecni także przy wielu projektach kulturalnych. Sami je inicjują, prowadzą, a my wspieramy ich organizacyjnie. Bez nich nie byłoby całej serii koncertów, festiwali i obchodów rocznicowych. W ubiegłym roku zaprosiliśmy wszystkie lokalne stowarzyszenia do prezentacji swoich dokonań w czasie Święta Mieszkańców – Dni Sochaczewa.  Blisko sceny, na wydzielonym terenie, każde stowarzyszenie mogło uruchomić swoje stoisko. Wiele z nich skorzystało z tej oferty. W tym roku taka strefa też powstanie i już dziś gorąco zachęcam, by pokazać się z najlepszej strony mieszkańcom i gościom dni miasta – podkreśla Joanna Niewiadomska – Kocik.

 

Wymagania będą rosły

Z samej natury organizacji pozarządowych wynika, że samodzielnie dbają o zdobycie środków na działalność, a dotacje przyznawane w konkursach to jedynie część ich rocznego budżetu.

Sochaczewskie organizacje okrzepły, są silne, mają mnóstwo pomysłów i energii, dlatego możemy od nich zacząć wymagać czegoś więcej. Z takiego założenia wychodziliśmy pisząc ogłoszenie konkursowe na 2019 rok. Warto, by niektóre wyszły ze schematów i zaproponowały coś nowego, innowacyjnego, nowatorskiego, czego jeszcze w Sochaczewie nie było. Nasz konkurs i 415 tysięcy przeznaczone na ten cel otwierają im drogę do rozwoju – podkreśla naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta.

Przy tak rozwiniętej sieci NGO, miasta coraz częściej ogłaszają konkursy celowane, na bardzo konkretne zadanie i tak np. Warszawa chce, by 7 września ktoś zajął się realizacją „działań żeglugowych, sportowych, edukacyjnych dla uczestników wydarzenia pn. „Święto Wisły”. Z kolei Poznań ogłosił konkurs na zorganizowanie pojedynczego warsztatu „Sprzedaż na rynkach zagranicznych – specyfika transakcji zagranicznych, korzyści i ryzyka”. Podobną drogą zaczyna iść Sochaczew i w tym roku chce z NGO budować markę promocyjną miasta, mocnej postawić na Chopina, na zupełnie nowe projekty typu inkubator kultury. Do młodych ludzi adresowany jest projekt Trener Osiedlowy. To ukłon w kierunku dzieci, które nie trenują w klubach, ale sport to ich życiowa pasja.

Stowarzyszenia z założenia mają zrzeszać wokół jakiejś idei czy projektu ludzi, którzy chcą w niego zaangażować swój czas, energię, pieniądze, są gotowi szukać sponsorów. Wiele organizacji tak właśnie działa, pracuje aktywnie przez cały rok, a ofertę konkursową składa wtedy, gdy uzna, że ta wpisuje się w zakres działania fundacji, albo realizacja takiego zadania będzie ciekawym wyzwaniem – mówi Joanna Niewiadomska-Kocik.

 

Wsparcie finansowe udzielone stowarzyszeniom przez miasto oraz stypendia i nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy lokalnych stowarzyszeń sportowych

 

Rok Konkurs z zakresu sportu Konkurs z zakresu kultury, pomocy społecznej itd. Bezpłatne korzystanie

z obiektów miejskich

Stypendia dla zawodników Nagrody dla zawodników, trenerów, działaczy  

Łączna kwota dofinansowania

2015  

435.000 zł

 

382.000 zł

 

464.000 zł

55.500 zł 14.200 zł  

1.350.700 zł

2016  

495.000 zł

 

384.600 zł

 

438.600 zł

78.500 zł 16.400 zł  

1.413.100 zł

2017  

555.000zł

 

357.900 zł

 

417.000 zł

80.500 zł 24.200 zł  

1.434.600 zł

2018  

600.000 zł

 

409.000 zł

 

420.000 zł

48.000 zł 25.400 zł  

1.502.400 zł