15 Sierpnia i Głowackiego do remontu?

0
35

W połowie marca wojewoda mazowiecki rozpoczął nabór wniosków do nowego rządowego programu modernizacji dróg lokalnych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych do podziału będzie kilkaset milionów złotych i po część tych pieniędzy chce sięgnąć także nasze miasto. Burmistrz będzie zabiegał o dotację na pierwszy etap modernizacji miejskiego odcinka ulicy 15 Sierpnia, a starosta na remont ulicy Głowackiego.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) zastąpił „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. To z jego udziałem, w dwóch etapach, powiat przebudował ulicę Trojanowską (lata 2017 i 2018), a ratusz w 2016 wyremontował most na Bzurze. Wszystkie wymienione zadania były prowadzone wspólnie przez miasto i powiat.

Minimalne dofinansowanie – 50 procent

W ramach  FDS w tym roku województwo mazowieckie będzie miało do dyspozycji aż 380 mln zł. Trafią one w formie dotacji na projekty, które rozpoczną i zakończą się do końca 2019 roku. Dodatkowe 122 mln odłożono na sfinansowanie projektów, których nie uda się wykonać w tym roku i ich finansowanie przejdzie na kolejne lata. Połowa z 500 mln złotych trafi na drogi powiatowe, druga część na drogi gminne. Miasta i gminy wiejskie mogą złożyć po dwa wnioski natomiast powiaty trzy. Na ich opracowanie i dostarczenie samorządom dano czas do 12 kwietnia. Minimalna kwota dofinansowania to 50 procent kosztów zadania, a maksymalna aż 80 procent.

Ukłon w stronę samorządów

Fundusz Dróg Samorządowych, jako następca Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, jest znacznie lepiej skonstruowany, bo daje więcej możliwości. Po pierwsze zakłada, że samorządy sięgną nawet po 80 procent dofinansowania, a w poprzednim programie można było się ubiegać o maksymalnie 50 procent. Po drugie fundusz pozwoli realizować zadania większe, wymagające więcej czasu. Dotychczas droga musiała być przebudowana i oddana do użytku w jednym roku kalendarzowym, tymczasem FDS pozwala na prowadzenie prac w dłuższym okresie, a to oznacza, że nie trzeba napinać harmonogramów, by komisja odbiorowa zakończyła pracę przed 31 grudnia.

Ogromna jest też pula pieniędzy w funduszu, co zwiększa nasze szanse na dotację. Wcześniej wojewoda dzielił rocznie około stu milionów, teraz będzie miał do dyspozycji pół miliarda. Pod rządami poprzedniego programu mogliśmy sięgnąć maksymalnie po 3 mln dotacji, teraz to dziesięć razy większa kwota. I ostatnia sprawa. Do tej pory miasto mogło złożyć tylko jeden wniosek, obecnie możemy się ubiegać o pieniądze na dwa zadania – wylicza burmistrz.

Płocka musi poczekać

W trakcie ostatniej sesji rady miasta o plany burmistrza wobec FDS zapytał radny Edward Stasiak. Piotr Osiecki potwierdził, że ratusz na pewno zgłosi wojewodzie zamiar przebudowy odcinka ulicy 15 Sierpnia, choć wstępnie rozpatrywano dwa zadania. Dyskutowano też o ulicy Płockiej, lecz ta musi na razie poczekać. Dlaczego? Miasto otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 10 mln dofinansowania na budowę kanalizacji deszczowej, w tym w ulicy Płockiej. Roboty w tym rejonie mają być prowadzone w 2020 roku, zatem układanie w 2019 asfaltu byłoby co najmniej nierozważne.

Najpierw musimy ułożyć kanalizację deszczową, na którą otrzymamy pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a dopiero w drugim etapie można modernizować ulicę. Po deszczówce przyjdzie czas na nakładkę asfaltową, chodniki, ciąg pieszo – rowerowy – wylicza Piotr Osiecki.

Powiat zgłosi Głowackiego

Piotr Osiecki poinformował radnych, że rozmawiał o FDS ze starostą Jolantą Gontą i może potwierdzić, że powiat planuje złożenie wojewodzie wniosku o przebudowę ulicy Głowackiego.

Mamy dokumentację techniczną, stałą organizację ruchu, wszelkie pozwolenia, opinie i oceny. Moglibyśmy już dziś ogłaszać przetarg na wykonawstwo. Podobnie pani starosta ma gotową dokumentację przebudowy ulicy Głowackiego – deklaruje Piotr Osiecki.

Miejski odcinek 15 Sierpnia

W granicach administracyjnych Sochaczewa ulica 15 Sierpnia ma dwóch zarządców. Odcinkiem od granic miasta do obwodnicy przecinającej Boryszew opiekuje się Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, z kolei odcinkiem od obwodnicy do LO Chopina urząd miasta.

Chcemy się zająć pierwszym odcinkiem drogi o długości prawie 600 metrów. Szacujemy, że prace pochłoną ok. 4 mln zł – mówi burmistrz.

15 Sierpnia to ważny szlak komunikacyjny dla mieszkańców miasta i powiatu, stanowi dojazd do dworca PKP, starostwa, kilku szkół, Muzeum Kolei Wąskotorowej, a także wielu firm m.in. Boryszew S.A., Energop, Sarens. Przebiega tędy aż siedem linii autobusowych.

W pierwszym etapie remontowany ma być odcinek 593 metrów między LO Chopina a ulicą Broniewskiego. Plan zakłada przebudowę drogi, ułożenie chodników o łącznej długości 751 m (158 m po lewej i 593 m po prawej stronie), utworzenie ścieżki rowerowej o długości 1186 m (po obydwu stronach jezdni zaprojektowano jednokierunkowe, 1,5-metrowe wydzielone pasy dla rowerów), przebudowę kanalizacji deszczowej na całej długości oraz czterech skrzyżowań.

Wojewódzki odcinek 15 Sierpnia

Kilka dni temu MZDW ogłosił przetarg na przebudowę swojego ok. 900-metrowego odcinka tej drogi, między obwodnicą a skrzyżowaniem ulic Inżynierskiej i Boryszewskiej. Stan techniczny nawierzchni eksperci określili jako bardzo zły. Widać liczne koleiny, spękania, ubytki asfaltu przy krawędzi jezdni. Istniejący chodnik wymaga pilnej wymiany, podobnie jak nawierzchnia zatok autobusowych – czytamy w dokumentacji. Plan jest taki, że wykonawca zdejmie wierzchnią warstwę asfaltu, wzmocni jezdnię dwunastocentymetrową warstwą nowej nawierzchni (dwa pasy o zmiennej szerokości od 3,5 do 4,5 metra), wymieni chodniki na całej długości (mają mieć 2 metry szerokości), ułoży ciąg pieszo-rowerowy (2,50 m), przebuduje wjazdy na posesje oraz zatoki autobusowe, uporządkuje tereny zielone przylegające do drogi. I jeszcze dwie ważne daty. Na oferty firm zainteresowanych tym kontraktem MZDW czeka do 9 kwietnia, a ostateczny termin wykonana robót wyznaczył na 30 listopada br.