17.12. XXVII sesja Rady Gminy Kampinos

0
19

Serdecznie zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz.18.00 w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Kampinosie A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 12 listopada 2020 roku.
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 5. Odpowiedź wójta na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały Nr XXVII/172/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zawady,
gmina Kampinos.

2) Projekt uchwały Nr XXVII/173/20 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kampinos za lata 2018 – 2019”,

3) Projekt uchwały Nr XXVII/174/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

4) Projekt uchwały Nr XXVII/175/20 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.,

5) Projekt uchwały Nr XXVII/176/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2021 – 2025,

6) Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/177/20:

 • a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • b) odczytanie opinii RIO,
 • c) odczytanie opinii stałych komisji Rady,
 • d) dyskusja,
 • e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
 • f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7. Informacja wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

                                                                                                 Krzysztof Sucharski

                                                                                           przewodniczący Rady Gminy