17 grudnia. Obrady XVIII sesji Rady Gminy Rybno

0
33

Uprzejmie zapraszam na obrady XVIII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 16-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XVII sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Rybno na rok 2020.
 9. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 10. Zapytania, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.