0
26

Dziś pierwszy dzień festiwalu

Centrum Edukacji Artystycznej (CEA), czuwające nad rozwojem kształcenia artystycznego w Polsce, opracowało listę 145 międzynarodowych i ogólnopolskich szkolnych konkursów rekomendowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Na liście znalazły się cztery wydarzenia organizowane w Sochaczewie.

Z kilkuset odbywających się corocznie konkursów i festiwali organizowanych przez szkoły muzyczne w całym kraju, CEA wybrało te najlepsze i najwyżej oceniane. Centrum obejmie je patronatem, będzie ich współorganizatorem, pomoże w pokryciu kosztów. Na liście znajdziemy cztery festiwale organizowane przez PSM w Sochaczewie, to Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Janko Muzykant”, Sochaczewskie Spotkania Wiolonczelowe, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu oraz Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka.
Cieszymy się, że sochaczewskie festiwale zostały zauważone i docenione, a młodym muzykom w całym kraju, uczącym się gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i akordeonie, minister rekomenduje udział w naszych projektach – mówi dyr. szkoły muzycznej Anna Wróblewska.

Z awansem na listę wiąże się jednak poważna zmiana, otóż konkursy mają się odbywać nie co rok, ale raz na dwa lata. Dlaczego? Centrum Edukacji Artystycznej i minister kultury chcą podnieść rangę tych wydarzeń i sprawić, by podobne festiwale nie odbywały się w zbliżonych terminach. Edycja co dwa lata oznacza, że np. następny Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu czy „Harmonia Espressiva” odbędą się dopiero w 2020 roku.
Nasz festiwal chopinowski od lat cieszy się wielkim powodzeniem. Maile i telefony od nauczycieli z całej Polski z pytaniami, czy mają przygotowywać dzieci do rywalizacji z innymi utalentowanymi muzykami odbieramy od dawna, dlatego nie chcieliśmy rezygnować z tego corocznego święta pianistów odbywającego się w mieście tak mocno związanym z postacią Chopina. Tym bardziej cieszę się z propozycji burmistrza Osieckiego, który zadeklarował, że wesprze nas w organizacji festiwalu. Ratusz będzie jego głównym partnerem – mówi dyr. PSM Anna Wróblewska.

Dzięki wsparciu samorządu miasta, w dniach 26-30 listopada odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Mazowsze Chopina”. Nazwa inna, ale harmonogram identyczny jak podczas Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu.

Przegląd rozpocznie się 26 listopada recitalami jurorów, od 28 do 29 listopada potrwają przesłuchania uczestników, 30 listopada poznamy zwycięzców festiwalu, a ci wieczorem wystąpią w sali koncertowej PSM na Koncercie Laureatów. Tradycyjnie już następnego dnia (1 grudnia) najlepsi zaprezentują się w Żelazowej Woli i Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

.

.

Festiwal rozpoczęli jurorzy

Dziś po południu w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Mazowsze Chopina. Tradycyjnie inaugurują go recitale członków jury. W tym roku zasiadają w nim Jan Kadłubiski, Andrzej Dutkiewicz, Dorian Leljak, Murray McLachlan, Irene Veneziano. Festiwal otworzyli wspólnie dyrektor PSM Anna Wróblewska i z-ca burmistrza Marek Fergiński.

.