18 grudnia 2017-XLII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
47

18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwał:
  a. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029
  b. Uchwała budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2018
  c. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
  5. Informacja międzysesyjna wójta gminy
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.