14.12. XXVIII sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
17

14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1600 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez wójta gminy.
 6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
 7. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury i wniosków z komisji stałych oraz uzasadnień wójta dotyczących odczytanych wniosków.
 8. Głosowanie nad przedstawionymi wnioskami.
 9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-20344.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2020
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe jego warunki
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka.
 14. Informacja międzysesyjna wójta gminy.
 15. Wolne wnioski i zapytania
 16. Zamknięcie obrad.

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym XXVII sesja Rady Gminy Młodzieszyn odbędzie się w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVI-19.

Sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych, wójta oraz pracowników, których obecność jest niezbędna. Ograniczenie to jest działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że sesja Rady Gminy Młodzieszyn będzie transmitowana na żywo w internecie na kanale YouTube Gmina Młodzieszyn:

https://www.youtube.com/channel/UCgsEpyJpTRVpDUqezDGRFVA/live

Zachęcamy do oglądania transmisji on-line.

przewodniczący Rady Gminy    

Sławomir Makowski