2.10. XVII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
25

W piątek, 2 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w trybie tradycyjnym, lecz ze względu na obecną sytuację epidemiczną, bez udziału mieszkańców.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji.
 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 r.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020;
 • c) skargi na działalność dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;
 • d) darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego na rzecz Gminy Iłów.
 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski