20 nowych laptopów dla szkół w gminie Iłów

0
33

Gmina Iłów kolejny raz uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. Od momentu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, jest to drugi konkurs Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Program nie wymaga wkładu własnego ze strony samorządu.

Gmina Iłów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiła 20 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem Office za kwotę 55 000,00 zł.

24 sierpnia br. laptopy zostały przekazane przez wójta Jana Kraśniewskiego dyrektorom szkół z terenu gminy Iłów – Szkoły Podstawowej w Iłowie (9 szt.), Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym (6 szt.), Szkoły Podstawowej w Kapturach (3 szt.) i Szkoły Podstawowej w Giżycach (2 szt.).

W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Iłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł. Zakupiono wówczas 25 laptopów wraz z oprogramowaniem.

.