22 listopada radni i burmistrz złożą ślubowanie

0
59

I sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie

odbędzie się w  dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Wybór przewodniczącego Rady.
  5. Przejęcie przez przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  6. Ślubowanie nowo wybranego burmistrza miasta.
  7. Zakończenie obrad I sesji Rady.