23.07. XLVIII sesja Rady Gminy Rybno

0
38

                                                                                       Rybno, dnia 11 lipca 2018 r.

RADA GMINY RYBNO 

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. 46 861-14-38

fax 46 861-14-38 33

www.gminarybno.com

Uprzejmie zapraszam na obrady XLVIII sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVII sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Rybnie.
 8. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018.
 10. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 11. Zapytania, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Rybno.

  przewodnicząca Rady

  Henryka Jędrzejczak