26.02.2019- VI sesja Rady Gminy Młodzieszyn

0
35

26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Młodzieszyn .

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenów  przy ul. Wyszogrodzkiej i Wspólnej w miejscowości Młodzieszyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kruczej i Sochaczewskiej w miejscowości Młodzieszyn  .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Kamion Nowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Kamion Poduchowny.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Młodzieszyn” w formie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.
 12. Informacja wójta gminy z działalności międzysesyjnej.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.