28.07.2017 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Teresin

0
96

Zapowiedzi sesji

 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 25 lipca 2017 r.

Informuję, że w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku dziennego
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie działek nr ewid. 95/9, 95/10, 95/11, 96, 233/3, 233/5, 233/6 oraz część działki nr ewid. 95/5
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Szymanów
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2017
  8. Zakończenie obrad

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  /-/ Bogdan Linard