29 grudnia. XX sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

0
29

We wtorek, 29 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XX sesja Rady Powiatu. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w zdalnym trybie obradowania.

Zachęcam do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl  lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji.
 4. Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2021 rok:
 • a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem;
 • c) przedstawienie opinii komisji stałych;
 • d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;
 • e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
 • f) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;
 • g) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • h) głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • i) głosowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020;
 • c) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 1. Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o realizacji uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie w 2020 roku.
 2. Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2021 roku.
 3. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie na 2021 rok.
 4. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

Andrzej Kierzkowski

przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie