29 listopada sesja Rady Gminy Iłów

0
52

Na podstawie § 26 Statutu Gminy zapraszam na II sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29.11.2018 r., tj. czwartek  o godz. 9:00 w sali GOK Iłów.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Informacja wójta gminy z działalności od ostatniego posiedzenia sesji.
  4. Sprawy różne.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Iłów.  
  6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2018 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2019 r,

b. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 r,

c. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2019 obowiązujących na terenie gminy Iłów oraz zwolnień w tym podatku.

8. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji i uzyskanie ich zgody,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

a) zgłaszanie kandydatów na członków,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

10. Wybór przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji i uzyskanie ich zgody,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

11. Wybór członków Komisji Skarg i Wniosków.

a) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji i uzyskanie ich zgody,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Iłów

13. Wybór członków do Komisji Stałych Rady Gminy Iłów.

a) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji stałych i uzyskanie ich zgody,

b) przeprowadzenie głosowań,

c) podjęcie uchwał stwierdzających wybór.

14. Interpelacje radnych, zapytania sołtysów.

15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia sesji.

16. Zakończenie obrad.

przewodniczący Rady Gminy