30.12. Obrady XXXII sesji Rady Gminy Rybno

0
49

Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju zaleca się oglądanie transmisji obrad sesji Rady Gminy na stronie: Sesja Rady Gminy Rybno

Sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych, wójta oraz pracowników, których obecność jest niezbędna. Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów i publiczności. Ograniczenie to jest działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga

 

RADA GMINY RYBNO                                                     Rybno, dnia 23 grudnia 2020 r.

96 – 514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

Zawiadamiam, że 30 grudnia 2020 roku o godz. 10-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rybno na rok 2021.
6. Autopoprawka wójta gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
8. Autopoprawka wójta gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2020 r. do projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Rybno na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Rybno na rok 2021.
10. Informacje wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
11. Zapytania, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

przewodnicząca Rady

Sylwia Anna Feliga