31 stycznia. XIII SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

0
33

W piątek 31 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się XIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;
 • b) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;
 • c) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020.
 1. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 2. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Sochaczewskiego za rok 2019.
 3. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2019 roku.
 4. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 rok.
 5. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie